INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

仏教学 (通号: 25)

媒体情報:

媒体名 仏教学
媒体名欧文 BUKKYO-GAKU Journal of Buddhist Studies
通号 25
ISSN 0387-026
編者 仏教思想学会
発行日 1988-12-20
発行者山喜房佛書林
発行地東京


収録論文: 4 件

木村 清孝 偽経『仏説法句経』再考仏教学1-20詳細
岩松 浅夫 『仏般泥洹経』の”結集伝説”考仏教学21-49詳細
石井 公成 『釈摩訶衍論』における架空経典仏教学51-73詳細
池田 練太郎 <無為>説の起源について仏教学1-19詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage