INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

真宗学 (通号: 20)

媒体情報:

媒体名 真宗学
通号 20
編者 村上速水
発行日 1959-01-20
発行者真宗学会
発行地京都


収録論文: 5 件

大原 性実 信巻別撰説反論拾遺真宗学1-22詳細
村上 速水 願生思想の諸形態と親鸞の立場真宗学23-42詳細
信楽 峻麿 竜樹菩薩における信の考察真宗学43-62詳細
深川 倫雄 論註の般若教学真宗学63-77詳細
武田 公丸 本願一実の救済道真宗学78-94詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage