INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

真宗学 (通号: 41/42)

媒体情報:

媒体名 真宗学
媒体名欧文 JOURNAL OF STUDIES IN SHIN BUDDHISM
通号 41/42
特集・テーマ 池本重臣教授追悼号
編者 岡亮二
発行日 1970-03-05
発行者真宗学会
発行地京都


収録論文: 15 件

池本 重臣 曇鸞大師の他力思想真宗学1-16詳細
石田 充之 日本浄土教の特質と浄土真宗真宗学17-32詳細
嬰木 義彦 『摧邪輪』と親鸞教学との対応真宗学33-49詳細
村上 速水 親鸞における善と真実真宗学50-65詳細
瓜生津 隆雄 三帖和讃手爾波伝授本について真宗学66-82詳細
岡 亮二 一宗学徒の惑い真宗学83-99詳細
山本 仏骨 親鸞聖人の往生思想真宗学100-118詳細
普賢 大円 具徳について真宗学119-134詳細
浅井 成海 証空の行について真宗学135-150詳細
普賢 晃寿 助正論の研究(その一)真宗学151-168詳細
浅野 教信 末法思想の一考察真宗学169-187詳細
桐渓 順忍 三願転入について真宗学188-200(R)詳細
神子上 恵竜 歎異鈔と蓮如教学真宗学201-217詳細
信楽 峻麿 親鸞における「如来と等し」の思想真宗学218-237詳細
藤原 凌雪 A Preliminary Study of Shan-tao's Pure Land Teaching真宗学1-15(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage