INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

宗学院論輯 (通号: 10)

媒体情報:

媒体名 宗学院論輯
通号 10
編者 真宗本願寺派宗学院
発行日 1976-02-15
発行者永田文昌堂
発行地京都


収録論文: 6 件

藤永 清徹 往還廻向宗学院論輯1-13詳細
瓜生津 隆雄 興師所覧の大経と親鸞聖人宗学院論輯14-25詳細
加藤 仏眼 第十八願観三態宗学院論輯26-90詳細
徳沢 竜泉 今家に於ける無量寿経解釈の系統と発展宗学院論輯91-139詳細
佐藤 哲英 阿含に於ける二諦関係の資料宗学院論輯140-161詳細
宮崎 円遵 初期本願寺教団に於ける北陸教線の発展宗学院論輯162-204詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage