INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

宗学院論輯 (通号: 17)

媒体情報:

媒体名 宗学院論輯
通号 17
編者 真宗本願寺派宗学院
発行日 1976-03-15
発行者永田文昌堂
発行地京都


収録論文: 6 件

藤永 清徹 正定聚論宗学院論輯1-27詳細
宇野 恵空 真宗に於ける俗諦門の研究宗学院論輯28-76詳細
徳沢 竜泉 浄土三経聖典論宗学院論輯77-132詳細
向野 策馬 豊前宗学を所依とする説法論宗学院論輯133-174詳細
宮崎 円遵 蓮照応玄に就て宗学院論輯175-188詳細
宮地 廓慧 『大智度論』索引(二)宗学院論輯18-31(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage