INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

宗学院論輯 (通号: 24)

媒体情報:

媒体名 宗学院論輯
通号 24
編者 真宗本願寺派宗学院
発行日 1976-03-15
発行者永田文昌堂
発行地京都


収録論文: 5 件

宮地 廓慧 原始仏教に於ける「信」宗学院論輯1-37詳細
野部 了慧 『安心決定鈔』と真宗教義(続キ)宗学院論輯38-61詳細
石田 充之 西山派祖証空師教義の概観宗学院論輯62-136詳細
宇野 恵空 真俗二諦論の一考察(救済と教化)宗学院論輯137-158詳細
水戸 善英 本典の義例に就いて宗学院論輯159-180詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage