INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

龍谷学報 (通号: 307)

媒体情報:

媒体名 龍谷学報
通号 307
編者 龍谷学会
発行日 1933-11
発行者月輪賢隆
発行地京都


収録論文: 7 件

西谷 順誓 真宗の本質を論ず龍谷学報1-15詳細
月輪 賢隆 竜樹の『讃法界頌』と『百千頌大集経地蔵菩薩請問法身讃』と西蔵文“Dharmadhatu-stotra”とに就いて龍谷学報16-43詳細
豊水 楽勝 本願三心論龍谷学報44-69詳細
佐藤 哲英 天台維摩疏の研究序説龍谷学報70-98詳細
谷下 一夢 中世に於ける本願寺と専修寺との不和に就いて龍谷学報99-111詳細
岡田 希雄 高野山の宝亀院本法華経音訓に就いて龍谷学報112-133詳細
岩崎 俊雄 二河譬喩の真仮考察龍谷学報179-188詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage