INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

龍谷学報 (通号: 315)

媒体情報:

媒体名 龍谷学報
通号 315
編者 龍谷学会
発行日 1936-06
発行者高雄義堅
発行地京都


収録論文: 7 件

桐渓 順忍 宿業他力説の考察龍谷学報1-14詳細
小笠原 宣秀 藍谷沙門慧詳に就いて龍谷学報25-44詳細
高峯 了州 文超法師の華厳経義鈔について龍谷学報54-60詳細
魚澄 惣五郎 近世儒学の発展と禅宗との関係について龍谷学報99-102詳細
林 彦明 支那現今の念仏教義龍谷学報103-111詳細
月輪 賢隆 西蔵訳勝鬘経について龍谷学報112-120詳細
---- ---- 西蔵文聖吉詳鬘天女獅子吼大乗経龍谷学報1-20(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage