INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

真宗学 (通号: 73)

媒体情報:

媒体名 真宗学
媒体名欧文 JOURNAL OF STUDIES IN SHIN BUDDHISM
通号 73
ISSN 02886480
編者 真宗学会編集委員
発行日 1986-01-25
発行者真宗学会
発行地京都


収録論文: 4 件

武田 龍精 親鸞浄土教と西田哲学(1)真宗学1-32詳細
大田 利生 浄土経典における「聞」の一考察真宗学33-61詳細
藤田 真雄 真宗に於ける真俗二諦論の研究真宗学62-78詳細
松尾 哲正 三願転入の研究真宗学79-95詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage