INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

龍谷教学 (通号: 13)

媒体情報:

媒体名 龍谷教学
媒体名欧文 THE RYUKOKU KYOGAKU
通号 13
ISSN 02885298
編者 大原 性実
発行日 1978-06-20
発行者龍谷教学会議
発行地京都


収録論文: 9 件

法泉 了昭 信一念の思想的背景龍谷教学7-15詳細
梯 実円 親鸞聖人の一念多念観龍谷教学16-26詳細
岡村 謙英 仏性から本願へ龍谷教学27-36詳細
紅楳 英顕 宗祖における信心と念仏龍谷教学37-47詳細
合志 敬夫 空華派と智洞派の学解の相違点について龍谷教学48-53詳細
加茂 仰順 真宗の名号論龍谷教学54-64詳細
神子上 恵竜 真宗に於ける行の意味龍谷教学65-73詳細
舘 熈道 真宗における救済龍谷教学74-103詳細
真宗における救いの問題龍谷教学104-145詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage