INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

南都佛教 (通号: 38)

媒体情報:

媒体名 南都佛教
媒体名欧文 NANTO BUKKYO or Journal of the Nanto Society for Buddhist Studies
通号 38
ISSN ----
ISBN ----
編者 南都佛教研究会
発行日 1977-05-30
発行者東大寺図書館
発行地奈良


収録論文: 5 件

小林 芳規 新薬師寺薬師如来像納入妙法蓮華経の平安初期訓点について南都佛教1-20詳細
吉田 靖雄 文殊信仰の展開南都佛教21-46詳細
頼富 本宏 中国密教の一断面(下)南都佛教47-65詳細
平井 俊栄共著 安澄撰『中観論疏記』校註南都佛教66-113詳細
伊藤 隆寿共著 安澄撰『中観論疏記』校註南都佛教66-113詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage