INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

佛敎藝術 (通号: 217)

媒体情報:

媒体名 佛敎藝術
媒体名欧文 ARS BUDDHICA
通号 217
ISBN 4-620-90217-9
編者 佛敎藝術學會
発行日 1994-11-30
発行者毎日新聞社
発行地東京


収録論文: 5 件

宮治 昭 インドの仏伝美術の三類型佛敎藝術15-32詳細
肥田 路美 涼州番禾県瑞像の説話と造形佛敎藝術33-54詳細
小泉 恵英 飛鳥・白鳳期の半跏思惟像について佛敎藝術55-68詳細
成原 有貴 平家納経見返絵に関する一考察佛敎藝術69-90詳細
林 温 叱枳尼天曼荼羅について佛敎藝術92-108詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage