INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

東方学 (通号: 99)

媒体情報:

媒体名 東方学
媒体名欧文 TOHOGAKU(Eastern Studies)
通号 99
ISSN 04957199
編者 東方学会
発行日 2000-01
発行者東方学会
発行地東京


収録論文: 8 件

ギーブル ロルフ 『蘇悉地羯囉経』原典研究初探東方学105-105詳細
原 実 Daniel Henry Holmes Ingalls教授の長逝を悼む東方学106-113詳細
桂 紹隆 第十二回国際仏教学会東方学114-121詳細
森安 孝夫 欧州所在中央アジア出土文書・遺品の調査と研究東方学122-134詳細
井狩 弥介 第二回国際ヴェーダ学ワークショップ東方学135-143詳細
中見 立夫 サンクト・ペテルブルグのモンゴル語典籍・史料東方学144-197詳細
高崎 直道共著 中村元博士追悼東方学200-204詳細
川崎 信定共著 中村元博士追悼東方学200-204詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage