INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

真宗教学研究 (通号: 19)

媒体情報:

媒体名 真宗教学研究
媒体名欧文 The Journal of the Doctrinal Study of Shin Buddhism
通号 19
ISSN 13462156
編者 真宗教学学会
発行日 1998-10-30
発行者真宗教学学会
発行地京都


収録論文: 5 件

大桑 斉 歴史の中の教団真宗教学研究1-20詳細
安冨 信哉 僧伽的精神の回復真宗教学研究21-41詳細
柏倉 明裕 教団の本来的意味真宗教学研究42-49詳細
木越 康 はじめに僧伽あり真宗教学研究50-62詳細
茨田 通俊 初期仏教教団における遊行とparibbājaka真宗教学研究63-74詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage