INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

駒沢短期大学研究紀要 (通号: 28)

媒体情報:

媒体名 駒沢短期大学研究紀要
媒体名欧文 Jouranal of Komazawa Junior College
通号 28
ISSN 02866676
編者 滝静寿
発行日 2000-03-25
発行者駒沢短期大学
発行地東京


収録論文: 3 件

石井 公成 梁武帝選「菩提達摩碑文」の再検討(一)駒沢短期大学研究紀要171-189詳細
袴谷 憲昭 『唯信鈔文意』比較対照本駒沢短期大学研究紀要191-234詳細
袴谷 憲昭 菩薩成仏論と捨身二譚駒沢短期大学研究紀要295-358(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage