INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

韓國佛敎學SEMINAR (通号: 4)

媒体情報:

媒体名 韓國佛敎學SEMINAR
媒体名欧文 Journal of Korean Buddhist Seminar
通号 4
ISSN ----
ISBN ----
編者 新羅佛教研究會
発行日 1990-08-25
発行者山喜房佛書林
発行地東京


収録論文: 6 件

中村 元 諸思想の対立と宥和韓國佛敎學SEMINAR1-5(R)詳細
西村 公朝 仏像にみる二つの姿韓國佛敎學SEMINAR7-13(R)詳細
木村 清孝 円測と法蔵韓國佛敎學SEMINAR15-29(R)詳細
金 知見 義相の法諱考韓國佛敎學SEMINAR31-85(R)詳細
金 永晃 韓国における葬送習俗の一考察韓國佛敎學SEMINAR87-101(R)詳細
韓 京洙 永明延寿の浄土思想韓國佛敎學SEMINAR103-118(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage