INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

金沢文庫研究 (通号: 249/250)

媒体情報:

媒体名 金沢文庫研究
通号 249/250
発行日 1978-02
発行者金沢文庫
発行地神奈川


収録論文: 5 件

納冨 常天 宋朝教学と湛睿(一)金沢文庫研究1-8詳細
前田 元重 金沢文庫古文書にみえる日元交通資料金沢文庫研究8-16詳細
真鍋 俊照 金沢文庫保管「十二神将像」の宋様について金沢文庫研究16-22詳細
日置 孝彦 称名寺と宋代浄土教金沢文庫研究23-27詳細
高橋 秀栄 称名寺の宋朝天台典籍金沢文庫研究27-34詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage