INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

仏教学徒 (通号: 1)

媒体情報:

媒体名 仏教学徒
通号 1
発行日 1931-07
発行者仏教学徒社
発行地東京


収録論文: 7 件

栗本 俊道 毘紐笯派と浄土教との思想的交渉に就て仏教学徒1-12(R)詳細
牧野 良順 KATHĀ-VATTHUに就て(英訳論事序文)仏教学徒13-20(R)詳細
牧野 良順共訳 巴利文論事及び覚音註和訳仏教学徒21-28(R)詳細
佐藤 良智共訳 巴利文論事及び覚音註和訳仏教学徒21-28(R)詳細
佐藤 密雄共訳 巴利文論事及び覚音註和訳仏教学徒21-28(R)詳細
佐藤 良智 仏教の中心概念と法の意義仏教学徒29-35(R)詳細
佐藤 密雄 巴利文増支部経和訳(一)仏教学徒36-55(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage