INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

芸林 52 巻 1 号 (通号: 249)

媒体情報:

媒体名 芸林
媒体名欧文 GEIRIN
通号 249
52
1
ISSN 04332547
発行日 2003-04
発行者芸林会


収録論文: 2 件

森 茂暁 室町時代の五壇法と護持僧芸林34-70詳細
森 章司 プロジェクト「原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究」中間報告芸林133-150詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage