INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

国語研究論集:松村明教授古稀記念

媒体情報:

媒体名 国語研究論集:松村明教授古稀記念
編者 松村明教授古稀記念会
発行日 1986-10
発行者明治書院
発行地東京


収録論文: 5 件

築島 裕 大般若経の古点本について国語研究論集:松村明教授古稀記念165-179詳細
月本 雅幸 東大寺図書館蔵法華経二十八品略釈巻下の訓点について国語研究論集:松村明教授古稀記念180-196詳細
中村 恵美子 往生要集古点本の訓法について国語研究論集:松村明教授古稀記念218-249詳細
増成 冨久子 『霊異記』『三宝絵』『今昔物語』国語研究論集:松村明教授古稀記念266-282詳細
日野 資純 今昔物語集の異訓処理と類義語の意味分析国語研究論集:松村明教授古稀記念283-296詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage