INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

講座・大乗仏教 (通号: 1)

媒体情報:

媒体名 講座・大乗仏教
媒体名欧文 ----
通号 1
特集・テーマ 大乗仏教とは何か
編者 平川彰・梶山雄一・高崎直道
発行日 1981-12-10
発行者春秋社
発行地東京


収録論文: 7 件

平川 彰 大乗仏教の特質講座・大乗仏教1-58詳細
高崎 直道 大乗経典発達史講座・大乗仏教59-88(R)詳細
三枝 充悳 概説講座・大乗仏教89-152詳細
武内 紹晃 仏陀観の変遷講座・大乗仏教153-182詳細
沖本 克己 大乗戒講座・大乗仏教183-222詳細
塚本 啓祥 大乗の教団講座・大乗仏教223-258詳細
津田 真一 大乗仏教と密教講座・大乗仏教259-316詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage