INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

高野山大学論叢 (通号: 17)

媒体情報:

媒体名 高野山大学論叢
媒体名欧文 Journal of Kōyasan University
通号 17
編者 高野山大学 代表者 後藤昌大
発行日 1982-02-21
発行者高野山大学
発行地高野山


収録論文: 5 件

中川 善教 比丘尼の戒律(承前)高野山大学論叢25-32詳細
田中 千秋 世間三カ住心について高野山大学論叢33-56詳細
桧垣 巧 日本仏教の変容高野山大学論叢57-79詳細
氏家 覚勝 念仏より陀羅尼へ高野山大学論叢155-187詳細
武内 孝善 弘法大師伝をめぐる諸問題(一)高野山大学論叢1-20詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage