INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

豊山学報 (通号: 47)

媒体情報:

媒体名 豊山学報
媒体名欧文 JOURNAL of BUZAN STUDIES
通号 47
ISSN 09108912
編者 平井宥慶
発行日 2004-03-31
発行者真言宗豊山派総合研究院
発行地東京


収録論文: 4 件

早川 道雄 自宗決定と引摂決定豊山学報1-21詳細
細沼 儀豊 『伝流潅頂曼供要聞記』概要と翻刻豊山学報23-72詳細
鈴木 弁望 豊山長谷寺『本朝法中衣服図』について豊山学報73-100詳細
山口 史恭 頼瑜撰『法華開題愚草』翻刻校訂(一)豊山学報101-142詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage