INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

東方学 (通号: 113)

媒体情報:

媒体名 東方学
媒体名欧文 TŌHŌGAKU (Eastern Studies)
通号 113
ISSN 0495-7199
編者 東方学会
発行日 2007-01-31
発行者東方学会
発行地東京


収録論文: 4 件

中嶋 隆藏 嘉興入蔵仏典と密蔵道開の立場東方学34-50(R)詳細
石川 巌 敦煌出土チベット語予言書『衰退期』の宗教史的意義東方学102-87(L)詳細
岩尾 一史 キャ制(rKya)の研究序説東方学118-103(L)詳細
石見 淸裕 内蒙古・山西・寧夏・陝西・甘肅調査(二〇〇五・〇六年)東方学154-163(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage