INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

密教文化 (通号: 12)

媒体情報:

媒体名 密教文化
媒体名欧文 The Mikkyō Bunka
通号 12
編者 高野山大学内 密教研究会
発行日 1950-12-25
発行者高野山出版社
発行地高野山


収録論文: 5 件

大山 公淳 徳川時代台密教学史密教文化1-15(R)詳細
酒井 紫朗 金剛頂降三世大儀軌法王教中観自在菩薩心真言一切如来蓮花大曼拏攞品に就いて密教文化16-22(R)詳細
山口 益 廻諍論の註釈的研究(三)密教文化23-31(R)詳細
松長 有慶 藤井制心著「仏教音楽史概説」について密教文化47-48(R)詳細
高野山大学翻訳局 和訳 十巻章密教文化1-12(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage