INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

佛教文化研究 (通号: 18)

媒体情報:

媒体名 佛教文化研究
媒体名欧文 STUDIES IN BUDDHISM AND BUDDHIST CIVILIZATION (BUKKYŌ BUNKA KENKYŪ)
通号 18
ISSN ----
ISBN ----
発行日 1972-03-30
発行者浄土宗教学院研究所
発行地京都


収録論文: 5 件

真野 龍海 道の源流佛教文化研究1-16(R)詳細
山本 啓量 曇鸞の往生論註に於ける認識論佛教文化研究17-32(R)詳細
柴田 哲彦 往生記の総合的研究佛教文化研究33-42(R)詳細
榊 泰純 浄土宗初期の六時礼讃佛教文化研究43-60(R)詳細
野田 秀雄 藤之寺考佛教文化研究61-78(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage