INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前福原 隆善 ( ふくはら りゅうぜん, Ryuzen Fukuhara ) 著 ()
タイトル道詮の『群家諍論』について
タイトル読みどうせんのぐんけじょうろんについて
サブタイトル
タイトル(欧文)On Tao-chüan's Chün-chia-chêng-lun
サブタイトル(欧文)
該当ページ115-116(R)
媒体名 宗教研究
媒体名欧文 JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES
通号 218
47
3
特集・テーマ 第三十二回学術大会紀要特集
ISSN ----
ISBN ----
編者 日本宗教学会
発行日1974-03-30
発行者日本宗教学会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00100009A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉 (時代) 奈良 (時代) 浄土教 (分野) 仏教 (分野) 日本平安仏教 (分野) 日本仏教史 (分野)
 分野  日本平安仏教 三論宗 天台宗 平安 (時代) 平安初期 (時代) 浄土教 (分野) 源信 (人物) 最澄 (人物) 景戒 (人物) 平安中期 (時代) 空海 (人物) 吉蔵 (人物) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 天台宗 (分野) 中国 (地域) 6c-7c (時代) (時代) 慧均 (人物) 智顗 (人物) 日本 (地域) 伝教大師最澄 (人物) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代)
 人物  道詮 安然 蓮剛 蓮剛 (人物) 安然 (人物) 玄叡 (人物) 貞玄 (人物) 空海 (人物) 三論教学 (分野) 如宝 (人物) 天台宗 (分野) 円珍 (人物) 日本仏教 (分野) 円仁 (人物) 台密 (分野) 最澄 (人物) 教時問答 (文献) 道詮 (人物) 群家諍論 (文献) 教時諍論 (文献)
 文献  群家諍論 定宗論 蓮剛 (人物) 定宗論 (文献) 珍海 (人物) 教時問答 (文献) 相承譜 (文献) 伝教大師 (術語) 群家諍論 (文献) 因明 (術語) 群家諍論撮要 (文献) 三論玄疏文義要 (文献)
 術語  因明 報仏説法 天台円教 一大円教 一車真実 新因明 (術語) 九句因 (術語) 因明正理門論 (文献) 陳那 (人物) 五分作法 (術語) 帰謬派 (術語) (術語) 三段論法 (術語) 因明 (術語) 天台円教 (術語) 鎮護国家 (術語) 真言密教 (術語) 守護国界章 (文献) 遮那業 (術語) 報仏説法 (術語) 一大円教 (術語) 撰時抄 (文献) 久遠実成 (術語) 蘇悉地経疏 (文献) 随自意・随他意 (術語) 一車真実 (術語) 五重玄 (術語) 随自意 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage