INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前南 宏信 ( みなみ ひろのぶ, Hironobu Minami ) 著 (国際仏教学大学院大学/文科省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業研究員/博士(文学))
タイトル聖冏撰『決疑鈔直牒』諸版の考察
タイトル読みしょうげいせんけつぎしょうじきてつしょはんのこうさつ
サブタイトル
タイトル(欧文)On Woodblock-printed Versions of the Ketsugishōjikitetsu 決疑鈔直牒 by Shōgei 聖冏
サブタイトル(欧文)
該当ページ72-77(R)
媒体名 印度學佛敎學硏究
媒体名欧文 JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES (INDOGAKU BUKKYŌGAKU KENKYŪ)
通号 126
60
2
ISSN 0019-4344
編者 日本印度学仏教学会
発行日2012-03-20
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00101994A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  江戸時代初期 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 日本天台 (分野) 密教 (分野) 明代 (時代) (時代)
 分野  浄土教 日本仏教 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 善導 (人物) 日本 (地域) 曇鸞 (人物) 教義学 (分野) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  聖冏 福田行誡 中野道伴 杉田勘兵衛 浄土宗 (分野) 良忠 (人物) 法然 (人物) 聖聡 (人物) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 聖聰 (人物) 浄土宗史 (分野) 釈雲照 (人物) 境野黄洋 (人物) 同徳論 (文献) 聖冏 (人物) 指月慧印 (人物) 社会福祉 (分野) 杉田勘兵衛 (人物) 福田行誡 (人物) 決疑鈔直牒 (文献) 中野道伴 (人物)
 文献  決疑鈔直牒 蓮門学則 選択集 決疑鈔 (文献) 一向専念 (術語) 南都系浄土教 (術語) 蓮門学則 (文献) 杉田勘兵衛 (人物) 生駒良遍 (人物) 決疑鈔直牒 (文献) 選択集 (文献) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 親鸞 (人物) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 往生要集 (文献) 善導 (人物) 逆修説法 (文献)
 術語  浄土教版 檀林 檀林 (術語) 選択集 (文献) 西谷檀林 (術語) 久遠寺 (術語) 旃檀林 (術語) 西渓檀林 (術語) 増上寺 (術語) 飯高檀林 (術語) 身延 (地域) 教育史 (分野)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage