INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前伊吹 敦 ( いぶき あつし, Atsushi Ibuki ) 著 (東洋大教授)
タイトル宋の成立と禅(上)
タイトル読みそうのせいりつとぜんじょう
サブタイトル要説・中国禅思想史14
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ26-34(R)
媒体名 禅文化
媒体名欧文 ----
通号 205
ISSN 0514-3012
編者 西口芳男/前田直美/西村惠学
発行日2007-07-25
発行者禅文化研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00102460A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  宋代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 唐代 (時代) 曹洞宗 (分野) 禅宗 (分野) 日本 (地域) 元代 (時代)
 分野  中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  雲門文偃 永安道原 孫復 契崇 徳山宣鑑 (人物) 雲門宗 (分野) 中国禅 (分野) 雲門広録 (文献) 臨濟義玄 (人物) 中国禅宗 (分野) 雲門匡真禅師広録 (文献) 臨済義玄 (人物) 馬祖道一 (人物) 慧能 (人物) 揚億 (人物) 圭峰宗密 (人物)
 文献  景徳伝灯録 建中靖国続灯録 儒辱 輔教編 護法論 祖堂集 (文献) 宋高僧伝 (文献) 正法眼蔵 (文献) 五灯会元 (文献) 碧巌録 (文献) 禅苑清規 (文献) 禅宗 (分野) 天聖広灯録 (文献) 禅林僧宝伝 (文献) 林間録 (文献) 宗門聯灯会要 (文献) 聯灯会要 (文献) 慈覚禅師勧化集 (文献) 浮山法遠 (人物) 鐔津文集 (文献) 禅家 (術語) 正宗論 (文献) 春屋妙葩 (文献) 閑居録 (文献) 儒教 (術語) 万善同帰集 (文献) 禅籍 (文献) 梵網経 (文献) 孝順心 (術語) 宗暁 (人物) 三教出興頌 (文献) 張商英 (人物) 五台山仏教 (術語) 華厳決疑論 (文献) 臨済宗黄龍派 (術語)
 術語  三教一致 反権威主義 教学仏教 排仏 五経 儒仏一致 (術語) 床朝禅 (術語) 看話 (術語) 海上物語 (文献) 禅海一瀾 (文献) 三教一体観 (術語) 仏儒一致 (術語) 性宗 (術語) 華厳経 (文献) 教観双修 (術語) 破仏 (術語) 旧五代史 (文献) 韓愈 (人物) 三国仏教 (術語) 十善戒 (術語) 儒教 蓮社念仏 (術語) 傅奕 (人物) (術語) 偽経 (術語) 父母恩重経 (文献) (術語) 儒教 (術語) (術語) 孝順 (術語) 功過格 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage