INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前伊吹 敦 ( いぶき あつし, Atsushi Ibuki ) 著 (東洋大学教授)
タイトル宋の南遷と禅(上)
タイトル読みそうのなんせんとぜんじょう
サブタイトル要説・中国禅思想史24
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ65-72(R)
媒体名 禅文化
媒体名欧文 ----
通号 215
ISSN 0514-3012
編者 西口芳男/前田直美/西村惠学
発行日2010-01-25
発行者禅文化研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00106182A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  宋代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 唐代 (時代) 曹洞宗 (分野) 禅宗 (分野) 日本 (地域) 元代 (時代)
 分野  中国禅宗 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 唐代 (時代) 中国 (地域) 臨済宗 (分野) 中国仏教 (分野) 日本仏教 (分野) 宋代 (時代)
 人物  四明知礼 大慧宗杲 王重陽 芙蓉道楷 天台宗 (分野) 慈雲遵式 (人物) 天台教学 (分野) 観経疏妙宗鈔 (文献) 中国仏教 (分野) 智顗 (人物) 遵式 (人物) 永明延寿 (人物) 禅宗 (分野) 道元 (人物) 宏智正覚 (人物) 中国禅宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 朱子 (人物) (分野) 栄西 (人物) 道教 (分野) 劉予 (人物) 邱長春 (人物) 白雲観志 (文献) 窪徳忠 (人物) 楞伽経 (文献) 馬丹陽 (人物) 南宋初河北新道教考 (文献) 曹洞宗 (分野) 真歇清了 (人物) 宏智派 (分野) 浄因自覚 (人物) 神秀 (人物) 丹霞子淳 (人物) 丹霞子渟 (人物)
 文献  楞伽経集註 楞伽経合論 楽邦文類 大慧普覚禅師語録 楞伽経 (文献) 楞伽経精解評林 (文献) 教行信証 (文献) 法華経 (文献) 観無量寿経 (文献) 宗暁 (人物) 浄土論註 (文献) 往生礼讃 (文献) 親鸞 (人物) 智覚 (人物) 大慧宗杲 (人物) 大慧禅宗雑毒海 (文献) 李通玄 (人物) 八十華厳 (文献) 真浄克文 (人物) 南陽和尚問答雑徴義 (文献) 山水経 (文献) 心性 (術語)
 術語  免丁銭 大慧派 全真教 楊岐派 公案 公案批評 黄龍派 (術語) 五山住持 (術語) 正法眼蔵 (文献) 語録 (術語) 北礀詩集 (文献) 五山版 (術語) 阿育王山 (術語) 和歌 (術語) 北京白雲観 (術語) 道教 (分野) 道観 (術語) 般若心経 (文献) 三教 (術語) 禅思想 (術語) 新道教 (術語) 終南山重陽祖師仙跡記 (文献) 黄竜派 (術語) 松原一流の禅 (術語) 無仏論 (術語) 法語 (術語) 祗管打坐 (術語) 南宋禅 (術語) 古則 (術語) 黙照禅 (術語) 無門関 (文献) 宏智頌古 (文献) 坐禅 (術語) 看話禅 (術語) (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage