INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前吉田 淳雄 ( よしだ あつお, Atsuo Yoshida ) 著 (大正大学大学院博士課程)
タイトル「法然門下」再考
タイトル読みほうねんもんかさいこう
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ118-124(R)
媒体名 佛教論叢
媒体名欧文 BUKKYO RONSO THE REVIEW OF BUDDHISM
通号 43
ISSN 0287-1165
編者 浄土宗教学院
発行日1999-09-04
発行者浄土宗
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00106557A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本浄土宗 鎌倉時代 (時代) 法然上人 (人物) 平成時代 (時代) 法然 (人物) 江戸時代 (時代) 室町時代 (時代) 日本 (地域) 平安時代 (時代)
 人物  法然 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野)
 文献  四十八巻伝 選択集 法然 (人物) 選択集 (文献) 法然上人伝記 (文献) 往生要集 (文献) 九巻伝 (文献) 浄土宗 (分野) 西方指南抄 (文献) 十巻伝 (文献) 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 観経疏 (文献) 摧邪輪 (文献) 善導 (人物) 逆修説法 (文献)
 術語  法然門下 自由之妄説 法然教団 異義 門徒 法然 (人物) 隆寛門下 (術語) 出家 (術語) 妻帯 (術語) 紀氏 (術語) 教判理解 (術語) 浄土典籍 (術語) 弘願 (術語) 法然門下 (術語) 法然教団 (術語) 制誡 (術語) 感西 (人物) 念仏 (術語) 法水分流記 (文献) 自由之妄説 (術語) 異義 (術語) 往生礼讃問答 (文献) 歎異抄 (文献) 異安心 (術語) 唯信鈔文意 (文献) 大切の証文 (術語) 善鸞 (人物) 親鸞聖人伝絵 (文献) 信心 (術語) 信仰経験 (術語) (術語) 教如上人消息 (文献) 経済的運営 (術語) 融即律的思考 (術語) 社人 (術語) 白山 (術語) 一向一揆 (術語) 仏教の民衆化 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage