INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前中村 正文 ( なかむら しょうぶん, Shobun Nakamura ) 著 ()
タイトル『釈摩訶衍論応教鈔』について(一)
タイトル読みしゃくまかえんろんおうきょうしょうについて1
サブタイトル
タイトル(欧文)A Study of the Shi mā he yǎn lùn ying jiào chāo=釈摩訶衍論応教鈔 PartⅠ
サブタイトル(欧文)
該当ページ95-115(R)
媒体名 密教学研究
媒体名欧文 MIKKYŌGAKU KENKYŪ THE JOURNAL of ESOTERIC BUDDHIST STUDY
通号 24
編者 高井隆秀
発行日1992-03-30
発行者高井隆秀
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00109266A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  道範 道助 頼宝 空海 法然 空海 (人物) 真言宗 (分野) 頼瑜 (人物) 覚鑁 (人物) 静遍 (人物) 覚海 (人物) 法然 (人物) 法性 (人物) 快慶 (人物) 光宗 (人物) 阿弥陀三尊像 (術語) 秘密念仏鈔 (文献) 杲宝 (人物) 真言教学 (分野) 道範 (人物) 信日 (人物) 賢宝 (人物) 弘法大師 (人物) 最澄 (人物) 日本仏教 (分野) 密教 (分野) 密教学 (分野) 即身成仏義 (文献) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野)
 文献  釈摩訶衍論応教鈔 大乗起信論 釈摩訶衍論指事 大日経開題 釈摩訶衍論 (文献) 法蔵 (人物) 大乗起信論義記 (文献) 真諦 (人物) 勝鬘経 (文献) 楞伽経 (文献) 成唯識論 (文献) 摂大乗論 (文献) 空海 (人物) 即身成仏義 (文献) 金剛頂経開題 (文献) 秘蔵宝鑰 (文献) 十住心論 (文献) 三摩耶戒序 (文献) 真言宗未決文 (文献)
 術語  立義文 金剛頂部 三十三法門 三十七尊 不二摩訶衍法 阿弥陀仏 根本摩訶衍 (術語) 教判 (術語) 五種法門 (術語) 二法二門 (術語) 二門分別 (術語) 無明 (術語) 釈摩訶衍論賛玄疏 (文献) 所入門 (術語) 金剛界三昧耶曼荼羅 (術語) 金剛界八十一尊曼荼羅 (術語) 金剛界曼荼羅 (術語) 金剛鈴菩薩 (術語) 三十三法 (術語) 阿尾捨法 (術語) 虚空蔵院 (術語) 金剛界 (術語) 如義言説 (術語) 五重問答 (術語) 三十二法門 (術語) 自体自相自用摩訶衍 (術語) 釈摩訶衍論 (文献) 釈摩訶衍論疏 (文献) 真言 (術語) 真如 (術語) 阿弥陀仏如来 (術語) 浄土 (術語) 本願 (術語) 念仏 (術語) 無量寿経 (文献) 法蔵菩薩 (術語) 仏身論 (術語) 親鸞 (人物)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage