INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前松丸 俊明 ( まつまる しゅんみょう, Shunmyo Matsumaru ) 著 (豊山派宗学研修所研修員)
タイトル真言密教と弥勒信仰
タイトル読みしんごんみっきょうとみろくしんこう
サブタイトル
タイトル(欧文)A Study on the Belief in Maitreya in the Shingon Esoteric Buddhism
サブタイトル(欧文)
該当ページ125-149(R)
媒体名 密教学研究
媒体名欧文 MIKKYŌGAKU KENKYŪ THE JOURNAL of ESOTERIC BUDDHIST STUDY
通号 27
編者 松長有慶
発行日1995-03-30
発行者松長有慶
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00109343A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
 分野  日本密教 日本 (地域) 真言宗 (分野) 弘法大師 (人物) 平安時代 (時代) 空海 (人物) 日本仏教 (分野) 天台宗 (分野) 中国密教 (分野)
 人物  空海 頼瑜 真言宗 (分野) 最澄 (人物) 日本仏教 (分野) 弘法大師 (人物) 密教 (分野) 密教学 (分野) 即身成仏義 (文献) 覚鑁 (人物) 空海 (人物) 道範 (人物) 杲宝 (人物) 聖憲 (人物)
 文献  遍照発揮性霊集 秘密曼荼羅十住心論 御遺告 弘法大師空海 (人物) 大日経 (文献) 真済 (人物) 性霊集 (文献) 弘法大師 (人物) 文選 (文献) 南山大師 (術語) 芭蕉 (人物) 秘蔵宝鑰 (文献) 空海 (人物) 弁顕密二教論 (文献) 即身成仏義 (文献) 般若心経秘鍵 (文献) 大日経疏 (文献) 御手印縁起 (文献) 三教指帰 (文献) 空海僧都伝 (文献) 東宝記 (文献) 弘法大師伝 (文献) 日本後紀 (文献)
 術語  弥勒信仰 真言密教 兜率天往生 弥勒仏 入定信仰 極楽浄土 弥陀信仰 (術語) 観音信仰 (術語) 弥勒菩薩 (術語) 末法思想 (術語) 阿弥陀信仰 (術語) 瑜伽師地論 (文献) 般若波羅蜜 (術語) 弥勒成仏経 (文献) 曼荼羅 (術語) 十住心論 (文献) 加持祈祷 (術語) 吽字義 (文献) 法身説法 (術語) 智山伝法院 (術語) 阿字本不生 (術語) 大日経 (文献) 極楽往生 (術語) 兜率往生 (術語) 弥勒信仰 (術語) 生天思想 (術語) 生天論 (術語) 三十三天 (術語) 供養 (術語) 北円堂 (術語) 過去七仏 (術語) 弥勒経典 (術語) Maiti (術語) 管弦往生 (術語) 十信心 (術語) 弘法大師行化記 (文献) 万濃池修築 (術語) 入定 (術語) 空海 (人物) 弘法大師信仰 (術語) 鯖大師 (術語) 仏教的メシアニズム (術語) 往生 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 浄土観 (術語) 浄土 (術語) 臨死体験 (術語) 浄土教 (分野) 遊心安楽道 (文献) 西方 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage