INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前奥田 静代 ( おくた しずよ, Shizuyo Okuta ) 著 (神戸大学大学院博士後期課程)
タイトル「竹人説話」生成論
タイトル読みちくじんせつわせいせいろん
サブタイトル義範と範俊に関する一連の説話群を中心に
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ87-98(R)
媒体名 仏教文学
媒体名欧文 ----
通号 27
ISSN 0385-7778
編者 仏教文学会
発行日2003-03-31
発行者仏教文学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00110802A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
 分野  仏教文学 真言宗 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 仏教 (分野) 平安時代 (時代) 説話 (分野) インド仏教 (分野) 天台宗 (分野) 空海 (人物) 密教 (分野) 弘法大師 (人物)
 人物  義範 範俊 成尊 白河天皇 範俊 (人物) 松崎恵水 (人物) 密教 (分野) 成賢 (人物) 勝賢 (人物) 如法愛染王法拭如法愛染王御修法雑事 (文献) 真言宗 (分野) 釼阿 (人物) 義範 (人物) 定海 (人物) 成尊 (人物) 太元師法 (人物) 覚禅抄 (文献) 尋範 (人物) 実範 (人物) 美術 (分野) 仁海 (人物) 空海 (人物) 密教学 (分野) 覚性法親王 (人物) 日本中古 (時代) 成尋阿闍梨母集 (文献) 後三条天皇 (人物) 日本仏教 (分野) 日蓮 (人物) 行基菩薩 (人物) 真言宗 (術語) 神事 (術語) 法親王 (人物)
 文献  本朝高僧伝 伝灯広録 元亨釈書 真言伝 元亨釈書 (文献) 延宝伝灯録 (文献) 律苑僧宝伝 (文献) 聖光上人伝 (文献) 日域洞上諸祖伝 (文献) 瑩山清規 (文献) 日本仏教 (分野) 東国高僧伝 (文献) 血脈類聚記 (文献) 浄月 (人物) 覚禅抄 (文献) 禅定院阿闍梨 (術語) 人名項目索引 (分野) 扶桑略記 (文献) 灌理鈔 (文献) 証道 (人物) 本朝高僧伝 (文献) 沙石集 (文献) 日本書紀 (文献) 最澄 (人物) 興禅護国論 (文献) 帝王編年記 (文献) 唱導文学 (分野) 東寺長者補任 (文献) 高野春秋 (文献) 滅罪講式 (文献) 追福講式 (文献) 浄蔵 (人物) 竹人説話 (術語)
 術語  竹人説話 愛染王法 公家 嫡嗣決定譚 真言伝 (文献) 愛染王法 (術語) 請雨法 (術語) 体相 (術語) 金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経 (文献) 竹人説話 (術語) 公家 (術語) 鳥枢瑟摩法 (術語) 火頭金剛 (術語) 太子観 (術語) 武家 (術語) 翁草 (文献) 嫡嗣決定譚 (術語) 武士 (術語) 建武の中興 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage