INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前博林 皓堂 ( くればやし こうどう, Kodo Kurebayashi ) 著 ()
タイトル見性成仏の問題
タイトル読みけんしょうじょうぶつのもんだい
サブタイトル看話見性と大悟為則の批判
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ197-210(R)
媒体名 道元思想大系
通号 8
特集・テーマ 思想篇 第2巻
ISBN 4-8104-9138-2
編者 伊藤秀憲
発行日1995-04
発行者同朋舎出版
発行地京都
本文


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  曹洞宗 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
 人物  道元 大慧宗杲 宏智正覚 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 道元 (人物) 宏智正覚 (人物) 中国禅宗 (分野) 朱子 (人物) (分野) 大慧宗杲 (人物) 真歇清了 (人物) 天童如浄 (人物) 万松行秀 (人物) 宏智 (人物)
 文献  正法眼蔵 六祖壇経 現成公案 従容録 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献) 慧能 (人物) 金剛経 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 敦煌本 (術語) 正法眼蔵 (文献) 宝林伝 (文献) 臨済録 (文献) 現成公案 (術語) 本覚法門批判 (術語) 現成公按 (文献) 空花聞書 (文献) 八大人覚 (文献) 碧巌録 (文献) 無門関 (文献) 宏智正覚 (人物) 万松行秀 (人物) 宏智頌古 (文献) 碧巌集 (文献) 人天眼目 (文献) 碧厳録 (文献)
 術語  看話見性 大悟為則 看話工夫 無情説法 大悟為則 (術語) 仮名法語 (術語) 坐禅即仏悟 (術語) 悟証 (術語) 黙照打坐 (術語) 看話見性 (術語) 宗教経験 (術語) 称名念仏 (術語) 正法眼蔵 (文献) 無情成仏 (術語) 法身説法 (術語) 身心脱落 (術語) 如来全身 (術語) 未悟 (術語) いかなるか無情 (術語) 摩訶止観 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage