INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前伊藤 秀憲 ( いとう しゅうけん, Shuken Ito ) 著 (駒沢大学教授)
タイトル解説
タイトル読みかいせつ
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ389-409(R)
媒体名 道元思想大系
通号 8
特集・テーマ 思想篇 第2巻
ISBN 4-8104-9138-2
編者 伊藤秀憲
発行日1995-04
発行者同朋舎出版
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00053315


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  曹洞宗 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
 人物  道元 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野)
 文献  正法眼蔵 普勧坐禅儀 天台小止観 坐禅箴 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献) 正法眼蔵 (文献) 坐禅用心記 (文献) 坐禅 (術語) 学道用心集 (文献) 曹洞宗 (分野) 摩訶止観 (文献) 智顗 (人物) 天台観法 (術語) 坐禅儀 (文献) 願文 (文献) 次第禅門 (文献) 天台智顗 (人物) 臨済義玄 (人物) 随聞記 (文献) 道元和尚広録 (文献) 天台用語 (術語) 信心銘 (文献)
 術語  正伝の仏法 只管打坐 見性成仏 不染汚 身心脱落 (術語) 修証一如 (術語) 三代相論 (術語) 只管打坐 (術語) 善戒経 (文献) 単受菩薩戒 (術語) 自覚 (術語) 行の仏法 (術語) 正法眼蔵 (文献) 祇管打坐 (術語) 修証一等 (術語) 現成公案 (術語) 坐禅 (術語) 本証妙修 (術語) 公案 (術語) 直指人心 (術語) 教外別伝 (術語) 自己 (術語) 三種実体 (術語) 真知 (術語) 行業を修さず (術語) 性相不二 (術語) 染汚 (術語) 非思量 (術語) 九次第定 (術語) 真性 (術語) 本覚思想 (術語) 看話禅 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage