INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前宮田 幸一 ( みやた こういち, Koichi Miyata ) 著 ()
タイトル『本尊問答抄』について(中)
タイトル読みほんぞんもんどうしょうについてちゅう
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ117-160(R)
媒体名 法華仏教研究
媒体名欧文 ----
通号 13
ISSN 1884-3638
編者 法華仏教研究会
発行日2012-08-06
発行者法華仏教研究会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00122577A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  人物   日蓮 日興 日蓮宗 (分野) 日本仏教 (分野) 法華経 (文献) 鎌倉仏教 (分野) 日蓮教学 (分野) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 道元 (人物) 日蓮 (人物) 日向 (人物) 日朗 (人物) 日蓮聖人 (人物) 日道 (人物) 日目 (人物)
  文献   本尊問答抄 開目抄 法華玄義 日輝 (人物) 本尊略弁 (文献) 日蓮 (人物) 御義口伝 (文献) 日興 (人物) 開目抄 (文献) 三大秘法抄 (文献) 日眼女釈迦仏供養事 (文献) 観心本尊抄 (文献) 法華経 (文献) 立正安国論 (文献) 守護国家論 (文献) 日蓮宗 (分野) 報恩抄 (文献) 撰時抄 (文献) 摩訶止観 (文献) 法華文句 (文献) 智顗 (人物) 法華玄論 (文献) 維摩経玄疏 (文献) 涅槃経 (文献) 大智度論 (文献)
  術語   本門戒壇 御影 無始 一体表裏観 題目 大曼荼羅 三大秘法抄 (文献) 三大秘法 (術語) 立正安国 (術語) 戒壇 (術語) 日蓮 (人物) 授戒作法 (術語) 三秘 (術語) 十界互具 (術語) 空海 (人物) 真如様 (術語) 弘法大師 (分野) 波木井御影 (術語) 受難 (術語) 自賛頂相 (術語) 富士一跡門徒存知事 (文献) 絵伝 (文献) 自性清浄心 (術語) 性記 (術語) 国土世間 (術語) 原生起 (術語) 御影 (術語) 一体表裏観 (術語) 三心釈 (術語) (術語) 始成仏 (術語) 一念三千 (術語) 無始 (術語) 題目 (術語) 本尊 (術語) 念仏 (術語) 南妙法蓮華経 (術語) 法華経 (文献) 廻向門 (術語) 無量寿経論 (文献) 本尊論 (術語) 法華堂 (術語) 本尊問題 (術語) 自然崇拝 (術語) 蓮華三昧経 (文献) 日蓮宗 (分野) 一念三千妙法大曼荼羅 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage