INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前平川 彰 ( ひらかわ あきら, Akira Hirakawa ) 著 (東京大学名誉教授/学士院会員/文学博士)
タイトル道元の戒観と律蔵
タイトル読みどうげんのかいかんとりつぞう
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ3-55(R)
媒体名 道元思想大系
通号 9
特集・テーマ 思想篇 第3巻
ISBN 4-8104-9138-2
編者 小坂機融
発行日1995-11
発行者同朋舎出版
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00053317A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  曹洞宗 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
 人物  道元 明全 栄西 如浄 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 道元 (人物) 面山瑞方 (人物) 詮慧 (人物) 古写本建撕記 (文献) 天童如浄 (人物) 弁道話 (文献) 臨済宗 (分野) 興禅護国論 (文献) 明全 (人物) 法然 (人物) 日蓮 (人物) 宝慶記 (文献) 宏智正覚 (人物) 禅苑清規 (文献)
 文献  律蔵 弁道話 正法眼蔵 三千威儀経 インド仏教 (分野) 戒律 (術語) 律蔵 (術語) 初期仏教 (分野) 原始仏教 (分野) 阿含経 (文献) パーリ律 (文献) 僧伽 (術語) 正法眼蔵 (文献) 道元 (人物) 普勧坐禅儀 (文献) 永平広録 (文献) 学道用心集 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 宝慶記 (文献) 随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 百丈清規 (文献) 入衆日用清規 (文献) 大比丘三千威儀 (文献) 僧祇律 (文献) 華厳経 (文献) 瓔珞経 (文献) 菩薩戒 (術語)
 術語  戒観 戒律 修証一等 菩薩戒 戒律 (術語) 邪見 (術語) 我と無我 (術語) 如来禅 (術語) 律蔵 (文献) 維摩経文疏 (文献) 仮受小戒 (術語) 大修行 (文献) インド仏教 (分野) 大乗戒 (術語) 菩薩戒 (術語) 僧伽 (術語) 三昧耶戒 (術語) 懺悔 (術語) 円頓戒 (術語) 身心脱落 (術語) 本証妙修 (術語) 修証義 (文献) 只管打坐 (術語) 本覚思想 (術語) 老梅樹 (術語) 正法眼蔵梅華巻 (文献) 三願転入 (術語) 三聚浄戒 (術語) 具足戒 (術語) 梵網戒 (術語) 受戒 (術語) 十六条戒 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage