INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前舟橋 水哉 ( ふなはし すいさい, Suisai Funahashi ) 著 ()
タイトル真言学僧智暉に就て
タイトル読みしんごんがくそうちきについて
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ63-65(R)
媒体名 仏教学雑誌
3
3
発行日1922-04
発行者金尾文渕堂
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00040673A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  江戸時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 鎌倉時代 (時代) 明治時代 (時代) 真言宗 (分野) 室町時代 (時代) 浄土宗 (分野)
 分野  真言宗 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 密教 (分野) 平安時代 (時代) 日本 (地域) 弘法大師 (人物) 鎌倉時代 (時代) 天台宗 (分野)
 人物  智暉
 文献  大乗五蘊論 五事毘婆沙論 大乗成業論 成唯識論 (文献) 意言 (術語) 十二門論 (文献) 六門教授習定論 (文献) 五事論 (文献) 大毘婆沙論 (文献) 法救 (人物) 倶舎論 (文献) 世友 (人物) 品類足論 (文献) 薩婆多宗五事論 (文献) 「単相」の識の流れ (術語) 解脱道論 (文献) 成業論 (文献) 大経 (文献) (術語) 業成就論 (文献) 成実論 (文献) 摂大乗論釈 (文献) 大乗成業論註釈 (文献)
 術語  智暉の編纂書 智暉の伝記

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage