INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前舟橋 水哉 ( ふなはし すいさい, Suisai Funahashi ) 著 ()
タイトル浄土宗の倶舎学者
タイトル読みじょうどしゅうのくしゃがくしゃ
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ55-57(R)
媒体名 仏教学雑誌
3
5
発行日1922-06
発行者金尾文渕堂
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00040689A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 増上寺 アメリカ (地域) 裁断橋 (地域) 日本 (地域) 知恩院 (地域) 江戸時代 (時代) 江戸 (時代) 中世 (時代) 明治 (時代) 高徳院 (地域) 安国殿 (地域)
  分野   浄土宗 日本仏教 (分野) 法然 (人物) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 浄土真宗 (分野) 浄土教 (分野) 江戸時代 (時代) 仏教史 (分野)
  人物   白玄 普寂 大玄 湛慧 神秀 (人物) 日本仏教 (分野) 道璿 (人物) 一行 (人物) 基弁 (人物) 馬祖道一 (人物) 宗密 (人物) 村上専精 (人物) 聖冏 (人物) 聖冏上人 (人物) 袋中 (人物) 五重相伝 (術語) 出家・授戒作法 (文献) 証空 (人物) 浄土頌義探玄鈔 (文献) 知恩講私記 (文献) 真興 (人物) 成唯識論 (文献) 聖一国師 (人物) 占察経 (文献) 普寂 (人物) 叡尊 (人物) 栄西 (人物)
  文献   倶舎論 順正理論 (文献) 大毘婆沙論 (文献) 世親 (人物) 婆沙論 (文献) アビダルマ仏教 (分野) 大智度論 (文献) インド仏教 (分野) 成実論 (文献)
  術語   浄土宗の倶舎学者

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage