INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前角田 泰隆 ( つのだ たいりゅう, Tairyu Tsunoda ) 著 (駒沢短期大学講師)
タイトル解説
タイトル読みかいせつ
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ385-412(R)
媒体名 道元思想大系
通号 11
特集・テーマ 思想篇 第5巻
ISBN 4-8104-9138-2
編者 角田泰隆
発行日1995-04
発行者同朋舎出版
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00053373A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  曹洞宗 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
 人物  道元 袴谷憲昭 河村孝道 角田泰隆 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 松本史朗 (人物) 道元 (人物) 山内舜雄 (人物) 仏教学 (分野) 本覚思想批判 (文献) 伊藤秀憲 (人物) 角田泰隆 (人物) 鏡島元隆 (人物) 十二巻正法眼蔵 (文献) 杉尾玄有 (人物) 道元禅師 (人物) 袴谷憲昭 (人物) 水野弥穂子 (人物) 駒沢大学仏教学部論集 (文献) 衛藤即応 (人物) 佐藤泰舜 (人物) 天童如浄 (人物) 正法眼蔵弁道話新講 (文献)
 文献  十二巻本正法眼蔵 弁道話 七十五巻本正法眼蔵 涅槃経 道元 (人物) 宝慶記 (文献) 永平広録 (文献) 六十巻本正法眼蔵 (文献) 七十五巻本正法眼蔵 (文献) 弁道話 (文献) 正法眼蔵 (文献) 修証義 (文献) 普勧坐禅儀 (文献) 学道用心集 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 随聞記 (文献) 十二巻本正法眼蔵 (文献) 永平広録上堂 (文献) 公案解釈 (術語) 百巻本正法眼蔵 (文献) 九十五巻本正法眼蔵 (文献) 法華経 (文献) 教行信証 (文献) 華厳経 (文献) 親鸞 (人物) 大智度論 (文献) 維摩経 (文献) 仏性 (術語)
 術語  本覚思想 本証妙修 深信因果 三時業 四重興廃 (術語) 批判仏教 (術語) 天台本覚法門 (術語) 中古天台 (術語) 親鸞 (人物) 真如 (術語) 如来蔵思想 (術語) 仏性 (術語) 道元 (人物) 正法眼蔵 (文献) 本覚思想 (術語) 修証一等 (術語) 修証一如 (術語) 本覚思想批判 (術語) 菩提心 (術語) 大修行 (術語) 三時業 (術語) (術語) 発菩提心 (術語) 懺悔滅罪 (術語) 宝慶記 (文献) 示衆 (術語) 深信因果 (術語) 業論 (術語) 八大人覚 (術語) 行持報恩 (術語) 悪業報 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage