INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前石井 修道 ( いしい しゅうどう, Shudo Ishii ) 著 (駒沢大学教授)
タイトル解説
タイトル読みかいせつ
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ315-341(R)
媒体名 道元思想大系
通号 14
特集・テーマ 思想篇 第8巻 道元と本覚思想
ISBN 4-8104-9138-2
編者 熊本英人
発行日1995-09-14
発行者同朋舎出版
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00053420A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  曹洞宗 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
 人物  道元 袴谷憲昭 松本史朗 田村芳朗 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 松本史朗 (人物) 道元 (人物) 山内舜雄 (人物) 仏教学 (分野) 本覚思想批判 (文献) 伊藤秀憲 (人物) 角田泰隆 (人物) 袴谷憲昭 (人物) 平雅行 (人物) 高崎直道 (人物) 浄土思想 (分野) 大乗起信論 (文献) 島地大等 (人物) 日蓮 (人物) 鏡島元隆 (人物) 藤田宏達 (人物) 中村元 (人物) 石井修道 (人物)
 文献  正法眼蔵 弁道話 修証義 枕双紙 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献) 正法眼蔵 (文献) 普勧坐禅儀 (文献) 学道用心集 (文献) 随聞記 (文献) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 修証一等 (術語) 十二巻本正法眼蔵 (文献) 大内青巒 (人物) 源信 (人物) 三十四箇事書 (文献) 真如観 (文献) 四帖疏 (文献) 覚心集 (文献) 論註 (文献) 仏陀論 (術語) 法華略義見聞 (文献)
 術語  本証妙修 本覚思想 本覚法門 修証一等 天台本覚法門 (術語) 道元 (人物) 正法眼蔵 (文献) 本覚思想 (術語) 修証一等 (術語) 修証一如 (術語) 本覚思想批判 (術語) 菩提心 (術語) 四重興廃 (術語) 批判仏教 (術語) 中古天台 (術語) 親鸞 (人物) 真如 (術語) 如来蔵思想 (術語) 仏性 (術語) 俗諦常住 (術語) 弁道話 (文献) 修禅寺決 (術語) 二諦義 (文献) 始覚法門 (術語) 本来本法性 (術語) 口伝法門 (術語) 本証妙修 (術語) 身心脱落 (術語) 修証義 (文献) 只管打坐 (術語) 老梅樹 (術語) 正法眼蔵梅華巻 (文献) 三願転入 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage