INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前鏡島 元隆 ( かがみしま げんりゅう, Genryu Kagamishima ) 著 (駒沢大学名誉教授)
タイトル正法眼蔵渉典私観
タイトル読みしょうぼうげんぞうしょうてんしかん
サブタイトル道元師の誤読誤記の例に関し
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ10-32(R)
媒体名 道元思想大系
通号 15
特集・テーマ 思想篇 第9巻
ISBN 4-8104-9138-2
編者 池田魯参
発行日1995-04
発行者同朋舎出版
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00053423A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  曹洞宗 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
 人物  道元 面山 無着道忠 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 道元 (人物) 卍山 (人物) 建撕 (人物) 鏡島元隆 (人物) 仏教学 (分野) 天桂伝尊 (人物) 面山瑞芳 (人物) 禅林象器箋 (文献) 黄幹 (人物) 張恵言 (人物) 日本禅宗 (分野) 虎関師錬 (人物)
 文献  正法眼蔵 面山年譜 渉典録 伝灯録 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献) 正法眼蔵 (文献) 自己天 (術語) 三昧王三昧 (術語) 伝衣 (文献) 法服 (文献) 坐禅箴 (文献) 却退一字参 (文献) 正法眼蔵品目述賛 (文献) 面山述賛 (文献) 祖堂集 (文献) 続高僧伝 (文献) 起信論 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 宝林伝 (文献) 法華讃 (文献)
 術語  誤読 誤記 転読 転記 正法眼蔵 (文献) 中国禅 (術語) 大日経疏 (文献) 東洋思想 (術語) 小松原法難会 (術語) 施餓鬼会 (術語) 吉日 (術語) 只管打坐 (術語) 日蓮聖人遺文 (文献) 真読 (術語) 霊魂観念 (術語) 黙照禅 (術語) 遺文 (術語) 要文抄写 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage