INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前---- ---- ( ---- ----, ---- ---- ) 著 ()
タイトル関係文献一覧
タイトル読みかんけいぶんけんいちらん
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ457-469(R)
媒体名 道元思想大系
通号 15
特集・テーマ 思想篇 第9巻
ISBN 4-8104-9138-2
編者 池田魯参
発行日1995-04
発行者同朋舎出版
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00053441A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  曹洞宗 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
 人物  道元 如浄 宏智 臨済 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 道元 (人物) 宝慶記 (文献) 宏智正覚 (人物) 明全 (人物) 禅苑清規 (文献) 大慧 (人物) 黙照禅 (術語) 曹山 (人物) 臨済録 (文献) 黄檗 (人物) 馬祖 (人物) 白隠 (人物) 釈尊 (人物)
 文献  法華経 宏智録 六祖壇経 永平広録 日蓮 (人物) インド仏教 (分野) 涅槃経 (文献) 華厳経 (文献) 大乗仏教 (分野) 維摩経 (文献) 般若経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 道元 (人物) 如浄録 (文献) 永平広録 (文献) 従容録 (文献) 上堂 (術語) 了庵代 (文献) 道元和尚広録 (文献) 慧能 (人物) 金剛経 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 敦煌本 (術語) 宝林伝 (文献) 臨済録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 宝慶記 (文献) 弁道話 (文献) 伝光録 (文献) 永平略録 (文献) 建撕記 (文献)
 術語  誤読誤記 引用外典 祖山本如浄録 授記思想 正法眼蔵随聞記 (文献) 外典観 (術語) 正法眼蔵渉典続貂 (文献) 渉典続貂概観 (術語) 誓願 (術語) 燃燈仏 (術語) 授記 (術語) vyākaraṇa (術語) 現在仏 (術語) 聞名往生 (術語) 菩薩瓔珞本業経 (文献) 三周説法 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage