INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前木村 清孝 ( きむら きよたか, Kiyotaka Kimura ) 著 (東京大学教授)
タイトル華厳
タイトル読みけごん
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ87-111(R)
媒体名 東アジアの仏教 / 岩波講座東洋思想
媒体名欧文 ----
通号 12
ISBN 4-00-010332-6
発行日1988-06-15
発行者岩波書店
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00123784A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   中国仏教 華厳 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 法蔵 (人物) 澄観 (人物) (時代) 智儼 (人物) 宗密 (人物) 大乗仏教 (分野) 鎌倉 (時代)
  人物   杜順 智儼 法蔵 澄観 宗密 智儼 (人物) 法蔵 (人物) 華厳宗 (分野) 宗密 (人物) 法界観門 (文献) 華厳経 (文献) 澄観 (人物) 華厳教学 (分野) 杜順 (人物) 義湘 (人物) 華厳学 (分野) 元暁 (人物) 中国仏教 (分野) 華厳五教章 (文献) 慧苑 (人物) 湛然 (人物) 華厳経疏 (文献) 神会 (人物) 慧能 (人物) 円覚経 (文献)
  文献   華厳経 摂大乗論 解深密経 五十要問答 五教章 探玄記 法華経 (文献) インド仏教 (分野) 法蔵 (人物) 入法界品 (文献) 涅槃経 (文献) 探玄記 (文献) 無量寿経 (文献) 十地経 (文献) 成唯識論 (文献) 大乗荘厳経論 (文献) 中辺分別論 (文献) 瑜伽師地論 (文献) 世親 (人物) 解深密経 (文献) 瑜伽論 (文献) 倶舎論 (文献) 摂大乗論 (文献) 唯識三十頌 (文献) 唯識 (分野) 孔目章 (文献) 捜玄記 (文献) 智儼 (人物) 華厳一乗十玄門 (文献) 即身即仏 (術語) 普敬認悪 (術語) 五教判 (術語) 華厳経 (文献) 三性説 (術語) 十地経論 (文献) 縁起因門六義法 (術語) 五教章 (文献) 華厳経疏 (文献) 演義鈔 (文献) 澄観 (人物) 華厳経旨帰 (文献)
  術語   教判思想 唯心縁起 華厳経 (文献) 五時教判 (術語) 三教 (術語) 自修大覚 (術語) 八譬 (術語) 金剛経 (文献) 大品玄意 (文献) 法華義疏 (文献) 華厳 (術語) 倶会一処 (術語) śūnya (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage