INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前前川 健一 ( まえがわ けんいち, Kenichi Maegawa ) 著 (公益財団法人東洋哲学研究所研究員/博士(文学))
タイトル『叡山大師伝』の成立と仁忠
タイトル読みえいざんだいしでんのせいりつとにんちゅう
サブタイトル
タイトル(欧文)Some Considerations on Ninchū's Authorship of the Eizan daishi den
サブタイトル(欧文)
該当ページ54-59(R)
媒体名 印度學佛敎學硏究
媒体名欧文 JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES (INDOGAKU BUKKYŌGAKU KENKYŪ)
通号 129
61
2
ISSN 0019-4344
編者 日本印度学仏教学会
発行日2013-03-20
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり
INBUDS IDIB00124459A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  9世紀 平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) インド (地域) 8世紀 (時代) チベット (地域) 中国仏教 (分野) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 天台宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 智顗 (人物) 最澄 (人物) 伝教大師最澄 (人物)
 人物  最澄 仁忠 真忠 玄慧 円珍 一乗忠 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 天台宗 (分野) 徳一 (人物) 円仁 (人物) 智顗 (人物) 日蓮 (人物) 親鸞 (人物) 叡山大師伝 (文献) 光定 (人物) 良祐 (人物) 栄西 (人物) 円珍 (人物) 最澄 (人物) 佐々木教授 (人物) 山家学生式 (文献) 仁忠 (人物) 安然 (人物) 密教 (分野) 宗叡 (人物) 伝教大師
 文献  叡山大師伝 高雄潅頂記 天台法華宗年分学生名帳 面授口訣 最澄 (人物) 伝述一心戒文 (文献) 顕戒論 (文献) 伝教大師 (人物) 顕戒論縁起 (文献) 願文 (文献) 桓武天皇 (人物) 内証仏法相承血脈譜 (文献)
 術語  大乗戒 菩薩戒 (術語) 戒律 (術語) 小乗戒 (術語) インド仏教 (分野) 三聚浄戒 (術語) 十善戒 (術語) 円戒 (術語) 顕戒論 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage