INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前石井 修道 ( いしい しゅうどう, Shudo Ishii ) 著 (駒沢大学教授)
タイトル道元の『六祖壇経』批判
タイトル読みどうげんのろくそだんきょうひはん
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ90-173(R)
媒体名 道元思想大系
通号 7
特集・テーマ 思想篇 第1巻
ISBN 4-8104-9138-2
編者 石井修道
発行日1995-09
発行者同朋舎出版
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00053286A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  曹洞宗 道元 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 日本 (地域) 禅宗 (分野) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 現代 (時代)
 人物  道元 南陽慧忠 慧能 鏡島元隆 曹洞宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 日本仏教 (分野) 禅宗 (分野) 如浄 (人物) 親鸞 (人物) 栄西 (人物) 曹洞宗学 (分野) 道元 (人物) 慧能 (人物) 中国仏教 (分野) 六祖壇経 (文献) 道元禅師 (人物) 景徳伝灯録 (文献) 神秀 (人物) 神会 (人物) 荷沢神会 (人物) 弘忍 (人物) 中国禅宗 (分野) 石井修道 (人物) 天童如浄 (人物) 河村孝道 (人物) 衛藤即応 (人物) 伊藤慶道 (人物) 面山 (人物)
 文献  六祖壇経 正法眼蔵 法華転法華 景徳伝灯録 永平広録 天聖広灯録 慧能 (人物) 金剛経 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 道元 (人物) 敦煌本 (術語) 正法眼蔵 (文献) 宝林伝 (文献) 臨済録 (文献) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献) 発菩提心 (文献) 漢光類聚 (文献) 祖堂集 (文献) 宋高僧伝 (文献) 五灯会元 (文献) 碧巌録 (文献) 禅苑清規 (文献) 禅宗 (分野) 天聖広灯録 (文献) 伝光録 (文献) 永平略録 (文献) 建撕記 (文献) 建中靖国続灯録 (文献) 金刻大蔵経 (文献) 伝灯玉英集 (文献) 現成公案 (術語) 李遵勗 (人物)
 術語  恵昕本 興聖寺本 六祖壇経 (文献) 刊本 (術語) 敦煌本 (術語) 西天二八祖 (術語) 高麗本 (術語) 大乗寺本 (術語) 宗密円覚経疏抄 (文献) 瑜伽師地論 (文献) 本邦本 (術語) 明蔵本 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage