INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前永原 智行 ( ながはら ともゆき, Tomoyuki Nagahara ) 著 (浄土真宗本願寺派和歌山教区日高組教専寺住職)
タイトル知諸根力
タイトル読みちしょこんりき
サブタイトル
タイトル(欧文)The Power of Knowing the Capacities of Sentient Beings
サブタイトル(欧文)
該当ページ133-137(R)
媒体名 印度学仏教学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES (INDOGAKU BUKKYŌGAKU KENKYŪ)
通号 131
62
1
特集・テーマ (公財)中村元東方研究所・NPO法人中村元記念館東洋思想文化研究所共催第六十四回学術大会紀要(一)
ISSN 0019-4344
編者 日本印度学仏教学会
発行日2013-12-20
発行者日本印度学仏教学会
発行地東京
本文あり


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 真宗学 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 親鸞 (人物) 日本仏教 (分野) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
 人物  親鸞 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物)
 文献  教行信証 涅槃経 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 法華経 (文献) 教行信証 (文献) 華厳経 (文献) 正法眼蔵 (文献) 大智度論 (文献) 維摩経 (文献) 仏性 (術語)
 術語  一闡提 善星比丘 仏性 仏性 (術語) 涅槃経 (文献) 悉有仏性 (術語) 大乗涅槃経 (文献) 一切衆生悉有仏性 (術語) 一闡提成仏 (術語) 利養 (術語) 三種病人 (術語) 生法護持 (術語) 断善根 (術語) 如来蔵 (術語) 正法眼蔵 (文献) 一闡提 (術語) 仏種 (術語) 涅槃 (術語) 法性 (術語) 一乗 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage