INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前奥野 真明 ( おくの しんみょう, Shinmyo Okuno ) 著 (大正大学大学院)
タイトル阿字と六大について
タイトル読みあじとろくだいについて
サブタイトル
タイトル(欧文)The Relation Between Aji and Rokudai
サブタイトル(欧文)
該当ページ171-183(R)
媒体名 智山学報
媒体名欧文 THE CHISAN GAKUHO JOURNAL OF CHISAN STUDIES
通号 62
48
ISSN 0286-5661
編者 大正大学真言学智山研究室
発行日1999-03-31
発行者智山勧学会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00135172A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
 分野  真言宗 密教 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 密教 (分野) 平安時代 (時代) 日本 (地域) 弘法大師 (人物) 鎌倉時代 (時代) 天台宗 (分野) インド仏教 (分野) 真言宗 (分野) インド (地域) 中国仏教 (分野) 仏教美術 (分野)
 人物  空海 覺鑁 頼瑜 性心 宥快 曇寂 真言宗 (分野) 最澄 (人物) 日本仏教 (分野) 弘法大師 (人物) 密教 (分野) 密教学 (分野) 即身成仏義 (文献) 覚鑁 (人物) 法然 (人物) 空海 (人物) 五来重 (人物) 実任 (人物) 聖光 (人物) 静遍 (人物) 湛秀 (人物) 道範 (人物) 杲宝 (人物) 聖憲 (人物) 興教大師 (人物) 済暹 (人物) 即心成仏義 (文献) 頼瑜 (人物) 長覚 (人物) 慧光 (人物) 法性 (人物) 円仁 (人物) 法住 (人物) 妙瑞 (人物) 宥快 (人物) 金剛頂経 (文献) 悉曇学 (分野)
 文献  即身成仏義 大日経開題 大日経疏 真言宗即身成仏義章 即身成仏義顕得鈔 即身義鈔 空海 (人物) 大日経 (文献) 声字実相義 (文献) 弁顕密二教論 (文献) 弘法大師 (人物) 大日経疏 (文献) 弘法大師空海 (人物) 吽字義 (文献) 即身成仏義 (文献) 金剛頂経開題 (文献) 釈摩訶衍論 (文献) 秘蔵宝鑰 (文献) 十住心論 (文献) 三摩耶戒序 (文献) 真言宗未決文 (文献) 大日経義釈 (文献) 大日経広釈 (文献) 金剛頂経 (文献) 大智度論 (文献) 教判 (術語) 真言観 (術語) 弁顕密二教論注釈 (文献) 鎌倉仏教 (術語) 三身 (術語) 即身義東聞記 (文献) 台密 (術語) 即身成仏義聞書 (文献) 大疏一愚草 (文献) 即身成仏義鈔 (文献)
 術語  阿字 六大 我覚本不生 不生 (術語) 草木成仏 (術語) 大日経疏 (文献) 阿字本不生 (術語) 本不生 (術語) 阿息観 (術語) 字義 (術語) 三密加持 (術語) 四曼 (術語) 即身成仏 (術語) 加持 (術語) 四種曼荼羅 (術語) 五大 (術語) 曼荼羅 (術語) 法身 (術語) 五輪塔 (術語) 諸法本不生 (術語) 真言行者曼荼羅 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage