INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前伊藤 真宏 ( いとう まさひろ, Masahiro Ito ) 著 (仏教大学准教授)
タイトル浄土宗僧侶のあり方試論
タイトル読みじょうどしゅうそうりょのありかたしろん
サブタイトル震災と法然
タイトル(欧文)How Jōdoshū clergy should act
サブタイトル(欧文)An essay on Hōnen and earthquake disasters
該当ページ129-146(R)
媒体名 仏法僧論集:福原隆善先生古稀記念論文集
媒体名欧文 A Collection of Essays on the Precious: Buddha, Dharma and Saṃgha
2
ISBN 978-4-7963-0233-3
編者 福原隆善先生古稀記念会事務局
発行日2013-02-15
発行者山喜房佛書林
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00135763A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  人物   法然 善導 鴨長明 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 法然 (人物) 道綽 (人物) 曇鸞 (人物) 観経疏 (文献) 方丈記 (文献) 発心集 (文献) 日本 (地域) 仏教文学 (分野) 文学 (分野) 日本文学 (分野)
  文献   方丈記 徒然草 観経疏 四十八巻伝 鴨長明 (人物) 発心集 (文献) 平家物語 (文献) 徒然草 (文献) 中世説話 (術語) 無常 (術語) 梁塵秘抄 (文献) 和漢朗詠集 (文献) 吉田兼好 (人物) 摩訶止観 (文献) 無常観 (術語) 兼好 (人物) 兼好法師 (人物) 方丈記 (文献) 一言芳談 (文献) 善導 (人物) 選択集 (文献) 安楽集 (文献) 往生礼讃 (文献) 観無量寿経 (文献) 観経 (文献) 教行信証 (文献) 往生要集 (文献) 法然 (人物) 法然上人伝記 (文献) 九巻伝 (文献) 浄土宗 (分野) 西方指南抄 (文献) 十巻伝 (文献)
  術語   浄土宗僧侶 震災 浄土宗信者 日本仏教 (分野) 檀家 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage